کمپانی دارویی اکتافارما بزرگترین کمپانی خصوصی تولید کننده محصوللات پلاسمایی در دنیا می باشد که از سال 1983 فعالیت خود را آغاز کرد. دفتر مرکزی آن در سوئیس است و سایت های تولید کننده در کشورهای اتریش، سوئد، فرانسه و آلمان می باشند. این کمپانی برای استفاده بهینه و ایمن پروتئین های انسانی فعالیت می کند و دارای سه گروه محصولات ایمنی زایی، طب اورژانس و مشتقات خونی می باشد.
در گروه محصولات ایمنی زایی داروهایی مانند اکتاگام، گامانورم، رزوناتیو، در گروه محصولات طب اورژانس داروهایی مانند آلبومین 20 درصد اکتالبین - اکتالپلکس ... و در گروه محصولات مشتقات خونی داروهای ویلیت، اکتانیت و اکتاناین تولید می گردد.
تمام فراورده های اکتافارما از روش غیر فعالسازی استاندارد  Solvent/detergente و روش های دیگر نظیر dry heat یا شست و شو با اتانول سرد برای از بین بردن عوامل بیماریزا و کاهش خطر انتقال عفونت و بیماری استفاده می کنند.