تماس با ما

تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان خالد اسلامبولی ، کوچه هفتم ، پلاک ۲۲

تماس مستقیم با مدیر عامل: مهندس وحیدرضا بهشتی

v.r.beheshti@pourateb.com

روابط عمومی
info@pourateb.com
مدیریت ارتباط با مشتریان
crm@pourateb.com

تلفن: 82711000-021
فاکس: 88717771-021