•  ضد عفونی کننده سطوح پروسپت:
    PROSEPT®  شاخه ای  ازشرکت  OCC سوئیس است .  شرکت OCC  یکی از تولید کنندگان پیشرو محصولات کنترل عفونت برای صنعت پزشکی و دندانپزشکی با بیش از 43 سال تجربه در تولید مواد ضد عفونی کننده دست، ضد عفونی کننده سطوح ، دستمال مرطوب، ضد عفونی کننده ابزار، sterilants سرد و ضد عفونی کننده لاندری می باشد . این کمپانی علاوه بر محصولات ضدعفونی کننده محصولاتی مانند دستکش و ماسک نیز تولید می کند . این محصولات دارای تاییدیه های استاندارد اروپا( EN)  و DGHM – VAH  می باشند .

  • ضد عفونی کننده دست پروسپت:
    PROSEPT®  شاخه ای  ازشرکت  OCC سوئیس است .  شرکت OCC  یکی از تولید کنندگان پیشرو محصولات کنترل عفونت برای صنعت پزشکی و دندانپزشکی با بیش از 43 سال تجربه در تولید مواد ضد عفونی کننده دست، ضد عفونی کننده سطوح ، دستمال مرطوب، ضد عفونی کننده ابزار، sterilants سرد و ضد عفونی کننده لاندری می باشد . این کمپانی علاوه بر محصولات ضدعفونی کننده محصولاتی مانند دستکش و ماسک نیز تولید می کند . این محصولات دارای تاییدیه های استاندارد اروپا( EN)  و DGHM – VAH  می باشند .

  • ضد عفونی کننده ابزار پروسپت:
    PROSEPT®  شاخه ای  ازشرکت  OCC سوئیس است .  شرکت OCC  یکی از تولید کنندگان پیشرو محصولات کنترل عفونت برای صنعت پزشکی و دندانپزشکی با بیش از 43 سال تجربه در تولید مواد ضد عفونی کننده دست، ضد عفونی کننده سطوح ، دستمال مرطوب، ضد عفونی کننده ابزار، sterilants سرد و ضد عفونی کننده لاندری می باشد . این کمپانی علاوه بر محصولات ضدعفونی کننده محصولاتی مانند دستکش و ماسک نیز تولید می کند . این محصولات دارای تاییدیه های استاندارد اروپا( EN)  و DGHM – VAH  می باشند .