خمیردندان جینجی لسر

Gingi Lacer
Average: 3.5 (2 votes)

خمیردندان جز جدایی ناپذیری از برنامه رعایت بهداشت دهان و دندان است که به صورت خمیروجود دارد. کاربرد اصلی خمیردندان جینجی لسر، جلوگیری از تشکیل پلاک های دندانی می باشد،
خمیردندان جینجی لسر قدرت آنتی پلاک مسواک را افزایش می دهد. جینجی لسر محصولی مناسب برای نگهداری درمان ژینژیوایتیس می باشد که به مدت 48 ساعت خونریزی لثه را پایان می دهد.

اطلاعات کلی

کشور تولید کننده: 
اسپانیا
شکل فرآورده: 
خمیردندان
کاربرد و اندیکاسیون: 
خمیردندان جینجی لسر به عنوان مکمل با دهانشوییه ی جینجی لسر یک پیشگیری و درمان نگهدارنده برای ژینژیوایتیس توصیه می شود.
روش مصرف: 

3 بار در روز مورداستفاده قرار گیرد.

اجزای فرمولاسیون: 

Triclosan
Zinc Citrate
Enoxolona
Sodium Monofluorophosphate
Excipient
Fluoride Ion
 

تعداد در هربسته: 
1
نام تولید کننده: 
75ml
تداخل دارویی: 

ندارد.

شرایط نگهداری: 

دور از دسترس کودکان ودر جای خشک و خنک نگهداری شود

موارد احتیاط: 

از بلعیدن خمیردندان جدا خودداری شود.

ناممقدار
TRICLOSAN۰,۳ g
ZINC CITRATE۰,۵ g
ENOXOLONA۰,۲ g
SODIUM MONOFLUOROPHOSPHATE۱,۱۳ g
EXCIPIENT q.s۱۰۰ g
FLUORIDE ION۱۰۰ g

Comments

Post new comment