کمپانی آزودوس در سال 1775 تاسیس شد. این کمپانی اولین دارو ها را در پرتغال تولید کرد و جهت اخذ جایزه نوبل شرکت داشت. همچنین اولین تولید کننده پماد آنتی بیوتیک، آنتی بیوتیک در برابر تب زرد و واکسن فلج اطفال در پرتغال نیز می باشد.